โรงงานผลิตยาสมุนไพร

โรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี 2560 เป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP/PICs เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็นห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


บริการ


บริการรับผลิต
ยาภายใน ได้แก่ ยาแคปซูล ยาลูกกลอน ยาตอกเม็ด


บริการรับผลิต
ยาภายนอก ได้แก่ ขี้ผึ้ง น้ำมัน พิมเสน ครีม ยาอบ ลูกประคบ

บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย


โรงงานผลิตยาสมุนไพร