ติดต่อเรา

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Medicinal Plant Innovation Center of Mae Fah Luang University

อาคารปรีคลินิก (M3) ชั้น 3 ห้อง 315 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-917615, 053-917619
โทรสาร 0-5391-6715
Email: cemedplants@remove-thismfu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/MedicinalPlantsInnovationCenter
Line Official: @807snbaq (มี @ ด้วย)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

 

ติดต่อเรา