ผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ได้รับประกาศเกียรติคุณ

Category: mpic-รางวัล/ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 22 ปี

| writer Kawita01 Fuangfoo |