ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ได้รับรางวัล “Most IP Licensed of The Year”

Category: mpic-รางวัล/ผลงาน

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัล “Most IP Licensed of The Year” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ นักวิจัยซึ่งมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการขอรับอนุญาตใช้สิทธิมากที่สุดในปีงบประมาณ 2563 ในงาน MFU INNOVATION DAY 2020 ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

| writer Kawita01 Fuangfoo |