ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

Category: mpic-รางวัล/ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และมีการจดอนุสิทธิบัตรกว่า 4 ผลงาน ได้แก่

1. เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง ดาวน์โหลด

2. กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจากผลและเมล็ดมะแขว่น และการใช้ของสิ่งนั้น ดาวน์โหลด

3. เจลนาโนหญ้าเอ็นยืด และกรรมวิธีการผลิต ดาวน์โหลด

4. ครีมจากน้ำมันลูกประคบ และกรรมวิธีการผลิต ดาวน์โหลด

| writer Kawita01 Fuangfoo |